Prawo pasażerów do odszkodowania za opóźniony lot Lufthansą

Coraz więcej Polaków decyduje się na podróże drogą lotniczą, a linie lotnicze, takie jak Lufthansa, oferują coraz bardziej atrakcyjne ceny biletów.

Jednak podróżowanie samolotem wiąże się z pewnym ryzykiem, w tym możliwością opóźnień lub odwołań lotów. Dla pasażerów ważne jest, aby znać swoje prawa, w tym prawo do odszkodowania w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu Lufthansą, które jest regulowane przepisami Unii Europejskiej.

Prawo pasażerów do odszkodowania za opóźniony lot Lufthansą

Odszkodowanie za opóźniony lot z Lufthansą

Lufthansa, jako linia lotnicza działająca na terenie Unii Europejskiej, jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania pasażerom, gdy ich lot zostaje odwołany lub opóźniony o więcej niż 3 godziny. Prawo to jest chronione przepisami Unii Europejskiej i obowiązuje na terenie całej Unii, co oznacza, że dotyczy także lotów wylotowych z Polski. Wysokość odszkodowania, które przysługuje pasażerom Lufthansy w przypadku opóźnionego lotu, zależy od kilku czynników. Kluczowymi czynnikami są odległość między lotniskiem początkowym a docelowym oraz długość opóźnienia. Warto zaznaczyć, że istnieją okoliczności niezależne od przewoźnika, które zwalniają linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Wysokość odszkodowania jest również uzależniona od długości opóźnienia. W przypadku opóźnienia trwającego od 3 do 4 godzin na trasie krótszej niż 1500 km, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 250 euro. Natomiast w przypadku opóźnienia przekraczającego 4 godziny na długich trasach ponad 3500 km, kwota odszkodowania sięga 600 euro. Odszkodowanie jest formą rekompensaty za utratę czasu i niedogodności związane z opóźnieniem, a nie za dodatkowe koszty, takie jak noclegi czy posiłki.

Ważne jest, aby pasażerowie byli świadomi swoich praw, w tym prawa do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, które jest zagwarantowane przepisami Unii Europejskiej. Odszkodowanie to stanowi rekompensatę za niedogodności związane z opóźnieniem i jest dostępne dla pasażerów, których loty spełniają określone kryteria. Wówczas można uzyskać odszkodowanie za lot – Lufthansa w przypadku lotów na terenie Unii Europejskiej także musi wypłacać tego rodzaju odszkodowania.

Możesz również polubić